00:00
1 / 10
Jaká je historicky nejvyšší naměřená teplota v ČR (v Dobřichovicích v r. 2012)
40,4 °C
39,5 °C
43,5 °C
2 / 10
Jak se jmenuje sova ve známé filmové pohádce Tři oříšky pro Popelku?
Rozárka
Amálka
Barborka
3 / 10
Které z uvedených měst se nachází nejseverněji?
Brno
Ostrava
Praha
4 / 10
Který z následujících živočišných druhů je v České republice kriticky ohrožený?
Datel černý
Výr velký
Zmije obecná
5 / 10
Kde se nachází nejužší ulice v ČR, místy široká pouze 66 cm?
V Praze
V Kadani
V Českém Krumlově
6 / 10
Která elektrárna je zásobovaná z vodní nádrže Dalešice?
Temelín
Prunéřov
Dukovany
7 / 10
Ve kterém městě nalezneme nejvyšší kostelní věž?
V Plzni
V Praze
V Kutné Hoře
8 / 10
Ve kterém roce poprvé na veřejnosti zazněla píseň Kde domov můj?
1881
1834
1918
9 / 10
Kdy byla založena značka Birell?
1992
1996
1994
10 / 10
Které mužské křestní jméno je v ČR nejčastější?
Jiří
Jan
Petr